AKCIJA C.5 – Osnivanje i optimizacija integriranog praćenja statusa zaštite smeđeg medvjeda na razini populacije

Razumijevanje parametara populacije (veličina populacije, odnos spolova, plodnost/smrtnost, prostorna raširenost) i njezina vremenska pokretljivost jedan je od temelja zaštite i upravljanja za bilo koju životinjsku populaciju. Cilj ovog zadatka je pokrenuti opsežan, optimiziran program za praćenje alpsko-dinarske populacije medvjeda koji će pokriti cijeli njegov prostor unutar zemalja sudionica.

Genetičko uzorkovanje smeđih medvjeda predviđeno je u svim zemljama sudionicama. Uzorkovanje će se obaviti neinvazivnim metodama u središtu teritorija smeđeg medvjeda u Hrvatskoj i Sloveniji, a uključit će lovce, šumare i druge zainteresirane volontere, u kombinaciji s podacima prikupljenima u Akciji D.1. Prikladno, cjelogodišnje uzorkovanje obavit će se u zoni oporavka u sjeverozapadnom dijelu prostora istraživanja (zapadna Slovenija, Italija i Austrija).

Uzorci tkiva za genetiku i zubnog cementa rutinski se uzimaju s prijavljenih medvjeđih lešina. Koristit ćemo ih kako bismo donijeli zaključke o procjenama veličine populacije, dobnoj strukturi i realnoj veličini populacije. Genetički označene životinje pomoći će nam da shvatimo osipanje i slabljenje populacije kroz reprodukciju.

Brojanje medvjeda na stalnim mjestima za brojanje dat će nam procjenu o minimalnom broju medvjeda, broju mladunaca po ženki, relativnu dinamiku veličine populacije, reprodukcijsku i populacijsku širinu. Brojanje će obavljati lovci dvaput godišnje u Hrvatskoj i triput godišnje u Sloveniji u specifičnim vremenskim uvjetima.

Već postoji mnoštvo informacija o životnom reproduktivnom obujmu, prvom okotu i spolnoj i dobnoj specifičnosti. Dodavanjem tih podataka sa stalnih mjesta za brojanje, analizama podrijetla i srodnosti, genetičkih podataka i kontrolom reproduktivnih organa uginulih medvjeda moći ćemo bolje razumjeti dobne i spolne specifične reproduktivne rezultate.

Veterinari će ispitati lešine stradalih medvjeda te žive uhvaćene kako bi istražili njihovo zdravstveno stanje i moguće zarazne bolesti.

Analizirat ćemo trenutno primjenjive sustave koji se bave učinjenim štetama koje su počinili medvjedi u svim zemljama sudionicama i potražiti moguće nedostatke. Kako bismo unaprijedili razmjenu podataka i iskustava u praćenju i upravljanju populacijom, sastavit ćemo izvještaj mogućih prijedloga za usklađivanje sakupljanja podataka koristeći stečena iskustva kroz suradnju.

Uspoređujući sve metode procjenjivanja veličine populacije s trenutno najpouzdanijim procjenama dobivenih genetičkim uzorkovanjem, predložit ćemo najisplativiju shemu praćenja koja će se moći koristiti kada skuplja i preciznija metoda neće biti dostupna.

2015 Annual population status report for brown bears in Northern Dinaric Mountains and Eastern Alps

2016 Annual population status report for brown bears in Northern Dinaric Mountains and Eastern Alps

2017 Annual population status report for brown bears in Northern Dinaric Mountains and Central-Eastern Alps

2018 Annual population status report for brown bears in Northern Dinaric Mountains and Central-Eastern Alps

2019 Annual population status report for brown bears in Northern Dinaric Mountains and South-Eastern Alps

Genetic estimates of census and effective population sizes of brown bears in northern Dinaric Mountains and south-eastern Alps (report; Skrbinšek et al. 2017)

Genetička procjena brojnosti i efektivne veličine populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima (Skrbinšek et al. 2017; report C.5) – Prošireni sažetak

Reconstruction of brown bear population dynamics in Slovenia and Croatia for the period 1998-2018 (Jerina & Polaina et al. 2018; report)

Cost benefit analysis of different monitoring approaches and guidelines for optimized monitoring of brown bears (Bordjan et al.2019; report)

Utility of systematic counting of bears on a network of permanent counting sites for monitoring of the dynamics of brown bear abundance, fecundity and proportion of females with cubs (Jerina et al.2019; report in Slovenian with English summary, tables and figures)

Guidelines for transboundary monitoring of brown bears in NW Dinaric Mountains and the Alps (Skrbinšek et al. 2019)

Expansion of bears from Dinaric Mountains into South-Eastern Alps (Skrbinšek et al. 2019)

Vijesti akcije C.5

Kako se broj medvjeda u Sloveniji i Hrvatskoj mijenjao u posljednjih 20 godina?

Molekularna genetika u zadnjih je 10 godina primarna metoda za procjenu brojnosti medvjeda. Unatoč tome, zbog financijskih i logističkih ograničenja, [...]

Po prvi puta u Hrvatskoj na znanstveni način procijenjena veličina populacije smeđih medvjeda

U periodu od rujna do prosinca 2015. godine, projektni tim LIFE DINALP BEAR proveo je sakupljanje genskih uzoraka na području [...]

Objavljen je Izvještaj o procjeni veličine populacije smeđeg medvjeda

Kao rezultat projektne akcije C.5, “Uspostavljanje i optimizacija integriranog očuvanja i praćenja stanja zaštite smeđih medvjeda na razini populacije“ pripremili [...]

Izvješće o statusu populacije smeđih medvjeda u području projekta

Pripremili smo treće godišnje Izvješće o statusu populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i centralnim istočnim Alpama. Ono prikazuje pregled [...]

1 prosinca, 2017|C.5 Praćenje populacije, Praćenje populacije|

U tijeku je obrada uzoraka sakupljenih prilikom intenzivnog uzrokovanja

Mnogi sudionici i volonteri koji su prošle godine bili uključeni u intenzivno prikupljanje medvjeđih izmeta već nestrpljivo čekaju rezultate analiza. [...]

23 kolovoza, 2016|C.5 Praćenje populacije, Praćenje populacije, Vijesti|

LIFE DINALP BEAR na radionici EU Platforme za suživot ljudi i velikih zvijeri

Članovi našeg projektnog tima prisustvovali su trećoj regionalnoj radionici Platforme za suživot ljudi i velikih zvijeri, koja se održavala od [...]