Pripremili smo treće godišnje Izvješće o statusu populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i centralnim istočnim Alpama. Ono prikazuje pregled o tome kako se populacijama gospodari kao i trenutni status medvjeda u cijelom području projekta. Takvim izvješćima mi želimo, ljudima koji gospodare medvjedima u svakoj od zemalja odnosno regija projekta, pružiti osnovne podatke o situaciji u susjednim područjima kako bi ih uključili u svoje planove zaštite i gospodarenja.

Poznavanje statusa svake populacije bitno je za učinkovitu zaštitu i i gospodarenje, a to je točno i za smeđe medvjede na području koje pokriva projekt LIFE DINALP BEAR. Takovo razumijevanje na razini populacije je glavni uvjet ako želimo prijeći sa nacionalne na regionalnu razinu prakse u zaštiti i gospodarenju, a to je moderni standard u brizi za divlje životinje.

U izvješću za 2017. godinu možete naći informacije (obnovljene u odnosu na 2016.) o procjenama veličina populacija, o monitoringu, o zabilježenoj smrtnosti medvjeda, kartama rasprostranjenosti, sukobima sa ljudima i njihovom rješavanju, kao i prijetnjama u svakoj od zemalja koje sudjeluju u projektu.

Vjerujemo da je ovoj dokument koristan, obnovljeni pregled dostupnih spoznaja o našim medvjedima i da će poslužiti u gospodarenju i zaštiti.