Projektno područje obuhvaća četiri zemlje: Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije.

Cilj LIFE DINALP BEAR međunarodnog, interdisciplinarnog projekta je moći se nositi sa složenim i raznolikim izazovima zaštite smeđeg medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama u čijem okolišu dominira čovjek te koji je politički i fizički rascjepkan.