D. 1 PRAĆENJE KONFLIKTNOG PONAŠANJA

D.2 SMRTNOST POVEZANA S PROMETOM

D.3 VIDLJIVOST PROJEKTA