Naziv projekta

Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama

Akronim

LIFE DINALP BEAR

Referenca

LIFE13 NAT/SI/000550

Trajanje projekta

01/07/2014 – 30/06/2019

Proračun projekta

5,987,478 eura

Financijski doprinos EU-a

4,149,202 eura

Sadržaj

U politički rascjepkanom krajobrazu Europe, jedan od najvažnijih ciljeva u zaštiti i upravljanju smeđim medvjedom je prekogranična koordinacija na razini populacije. Nažalost, taj je cilj često jako teško ostvariti. Izazove pokušavamo prevladati u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Italiji kroz veliki projekt LIFE+, koji većim dijelom financira Europska komisija (69%), a čiji je cilj dugoročno očuvanje populacije smeđeg medvjeda u sjevernim Dinaridima i jugoistočnim Alpama. Projekt LIFE DINALP BEAR započet je 1. srpnja 2014. i trajat će do 30. lipnja 2019.

Pozadina

Sukobi između ljudi i smeđeg medvjeda (Ursus arctos) u Europi i dalje ostaju prijetnja zaštiti medvjeda te se moraju poduzeti koraci da se poboljša suživot. U donošenju mjera susreće se s izazovima kao što su nerazumijevanje socioekonomskih i ekoloških vrijednosti medvjeda, prenapuhane procjene o riziku napada medvjeda koje vode smanjenju tolerancije prema njima te visoka smrtnost u prometu, što je povezano s povećanom rascjepkanošću staništa kao rezultatom rastuće prometne infrastrukture i urbanizacije.

LOGO29_ACRONYM-COMBINATION_HORIZONTAL_COLOR