Kao rezultat projektne akcije C.5, “Uspostavljanje i optimizacija integriranog očuvanja i praćenja stanja zaštite smeđih medvjeda na razini populacije“ pripremili smo izvještaj o procjeni veličine populacije. Opći cilj bio je uspostaviti snažan i učinkovit sustav praćenje smeđih medvjeda u projektnome području. Genetika je jedno od najsnažnijih oruđa koje se koristi u ove svrhe, ali i jedini alat koji nam može dati pouzdane odgovore na teška, ali ključna pitanja o populacijama divljih životinja – veličini, dinamici i dugoročnim ishodima zaštite.

U prvom dijelu ove specifične studije pokušalo se, što je preciznije moguće, odrediti broj jedinki smeđeg medvjeda na području sjeverozapadnih Dinarida u Sloveniji i Hrvatskoj. Drugi dio studije posvećen je temeljnim parametrima – genskoj raznolikosti i efektivnoj veličini populacije koja je jedan od najvažnijih – ako ne i najvažniji – čimbenik evolucijske i konzervacijske biologije (biologije zaštite).

Pročitajte izvještaj i saznajte čime smo se bavili tijekom zadnje dvije godine. Bilo je to puno posla, ali je, bez obzira na opterećenje, bilo jako uzbudljivo i zanimljivo!