AKCIJA F.1 – Koordinacija i upravljanje projektom koordinatora i upravnog tijela projekta

Dobra je koordinacija ključna za djelotvornu, standardiziranu provedbu projekta koji već ima relativno velik broj partnera. Za uspješnost projekta u cjelini važno je da korisnik koordinator (koordinator projekta) koordinira cijelim projektom. Za provedbu specifičnih zadataka važno je da svaki partner ima osobu odgovornu za koordinaciju (članovi upravnog tijela).

Koordinacija projekta među različitim partnerima bit će pod odgovornošću Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) kao korisnika koordinatora. Zaposlenici ZGS-a iskusni su u provedbi projekata koje financira Europska unija na nacionalnoj i međunarodnoj razini i imaju dugogodišnje iskustvo u zaštiti smeđeg medvjeda. Projektom će koordinirati projektni menadžer zaposlen na puno radno vrijeme u ZGS-u. Projektni će menadžer osigurati djelotvornu i pravovremenu provedbu svih projektnih zadataka, uključujući susrete upravnog tijela i rasprave o procjeni napretka projekta, kao i rasprave o strateškim akcijama koje treba poduzeti.