AKCIJA D.2 – Vrednovanje (praćenje) djelotvornosti mjera ublažavanja provedenih za sprečavanje smrtnosti medvjeda povezane s prometom

Iako je uspješnost različitih mjera ublažavanja za smanjenje broja sudara divljih životinja s vozilima već potvrđena, nedostatak podataka o ponašanju medvjeda unutar takvih događanja još uvijek priječi njihovo korištenje. To čini ovaj zadatak nužnim za postizanje boljeg razumijevanja etologije smeđeg medvjeda i za potvrđivanje djelotvornosti korištenih mjera ublažavanja. Prije primjene mjera promatrat će se mjesta na autocestama na kojima je zabilježeno više incidenata sudara vozila sa životinjama, posebno medvjedima. Koristit će se kamere osjetljive na pokrete za snimanje divljači i temeljeno na rezultatima, duž autoceste postavit će se jednosmjerni prolazi i rampe. Nakon postavljanja električne ograde duž autoceste, postavit će se IC kamere sa sustavima snimanja kako bi se pratila djelotvornost i dokumentirale promjene u ponašanju medvjeda (uzorci prijelaza).

U Hrvatskoj, u Gorskom kotaru uhvatit će se četiri smeđa medvjeda u blizini autoceste A6 i stavit će im se GPS telemetrijske ogrlice. Zabilježit će se prilaženje i moguće prelaženje autoceste na mjestima za prijelaz (uključujući zelene mostove i sl.) ili penjanje preko ograde autoceste. Djelotvornost svih provedenih mjera ublažavanja na stvarno smanjenje smrtnosti medvjeda statistički će se analizirati. Pripremljeni izvještaji omogućit će održivo planiranje cestovne/željezničke strukture u budućnosti, uzimajući u obzir i pitanje smanjenja smrtnosti medvjeda u prometu.

Effectiveness of implemented measures on Croatian highway_Final report

Effectiveness of mitigation measures on Croatian highway, monitored with camera-trapping

Radio-collared brown bear movements around the highway RIJEKA-ZAGREB in Croatia

Poster – Brown bears coping with Croatian highways

Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality in Slovenia 2015

Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality in Slovenia 2016

Evaluation (monitoring) of the effectiveness of mitigation measures implemented to prevent traffic related bear mortality in Slovenia 2017

Monitoring of the effectiveness of mitigation measures in Slovenia_2018

Monitoring of the effectiveness of mitigation measures in Slovenia_2019

Video surveillance near the sensors of dynamic traffic signs in Slovenia_examples in 2018

Video surveillance near the sensors of dynamic traffic signs in Slovenia_examples in 2019

Vijesti akcije D.2