1. Praćenje broja jedinki u populaciji, upravljanje i zaštita smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i jugoistočnim Alpama

Glavni je cilj našeg projekta prevladati sadašnje lokalne prakse upravljanja smeđim medvjedom i utrti put prijelazu na zaštitu, upravljanje i praćenje broja jedinki na razini populacije. Uspostavit ćemo čvrsto povezanu prekograničnu mrežu profesionalaca koji se bave ovom tematikom, optimizirati metode praćenja i njihovu primjenu, pokrenuti dugoročno prekogranično praćenje i pribaviti prve temeljne podatke o medvjedima na široj, prekograničnoj razini. Stvorit ćemo komunikacijske kanale i kanale za razmjenu podataka potrebne za suradnju na ovako visokoj razini i omogućiti stručnu i pravnu pomoć. Ovo će biti jedan od prvih pokušaja u Europi da se pokrene prekogranično upravljanje velikim zvijerima, što je ideja koju je podržala i promovirala Europska komisija kroz „Smjernice za izradu planova upravljanja velikim zvijerima na razini populacije“, ali što je rijetko provođeno u praksi.

2. Smanjenje broja sukoba između čovjeka i medvjeda i promocija suživota

U raznim akcijama istražit ćemo što uzrokuje nastanak žarišta sukoba i pomoću nesmrtonosnih rješenja omogućiti najbolje primjere u praksi. Prikazat ćemo rješenja kako spriječiti medvjede da ne uzimaju hranu iz ljudskih izvora. Također, promovirat ćemo medvjede kao ekoturističku atrakciju, istražiti stav javnosti prema medvjedima i to iskoristiti za edukacijske i promocijske aktivnosti kako bismo potaknuli razumijevanje ove vrste i promovirali suživot.

3. Promoviranje prirodnog širenja smeđeg medvjeda s Dinarida na Alpe

Dok je projekcija staništa pokazala da je u Alpama moguće preživljavanje populacije medvjeda i da mala ponovno naseljena populacija u Trentinu napreduje, prirodno je širenje sporo. Koristit ćemo multidisciplinarni pristup kako bismo to istražili i pokušali shvatiti društvene i fizičke prepreke širenju te zaštititi koridore koje životinje koriste. To će se iskoristiti za pronalaženje rješenja za usporavanje daljnjeg rascjepkavanja staništa, povećanje prihvaćanja medvjeda u područjima gdje trenutačno nisu stalno prisutni, ali na koja očekujemo da će se proširiti, te smanjiti smrtnost uzrokovanu prometom.