AKCIJA A.7 – Razvoj plana komunikacije za projekt

Plan komunikacije je interni projektni dokument na raspolaganju svim članovima projektnog tima. Svrha ovog plana komunikacije je prikazati kako djelotvorna komunikacija može: (1) pomoći nam postići naše ukupne projektne ciljeve, (2) djelotvorno surađivati s dionicima (3) osigurati da ljudi shvate što radimo, (4) promijeniti ponašanja i shvaćanja gdje je potrebno i (5) prikazati uspjeh našeg posla dionicima, sufinancijerima i široj javnosti. Kako bismo osigurali da su „lekcije naučene“, kao i da su novi zahtjevi i znanje uključeni u plan komunikacije, dokument se redovito ažurira za vrijeme trajanja projekta, a najmanje jednom godišnje.

 

Vijesti akcije A.7