AKCIJA A.5 – Dostupnost lešina divljih parnoprstaša i priprema plana za dopunsko hranjenje lešinama u Sloveniji

Lešine su važan dio medvjeđe prehrane. No, hranjenje medvjeda lešinama domaćih životinja zabranjeno je u Sloveniji od 2004. Uz to, bitan dio lešina divljih sisavaca uklanja se iz ekosustava te se tako smanjuje dostupnost hrane medvjedima i ostalim strvinarima. Ljudi u Sloveniji često zahtijevaju ponovno uvođenje hranjenje medvjeda lešinama, jer su uvjereni da će to značajno smanjiti sukobe medvjeda i čovjeka, posebno napade na ovce. Posljednja su istraživanja pokazala slabu utemeljenost tih vjerovanja. Ipak, dodatno istraživanje (kao što je ovo i Akcija C.7) o djelotvornosti hranjenja medvjeda strvinama potrebno je kako bi se osigurale znanstveno utemeljene preporuke za buduće upravljanje medvjedom. U ovom zadatku procijenit ćemo sadašnju dostupnost prirodnih lešina (strvine divljih parnoprstaša medvjedima i istražiti mogućnosti korištenja prirodnih lešina za hranjenje medvjeda.

Procijenit ćemo prostornu i vremensku dostupnost lešina četiri najčešća divlja parnoprstaša (srna, jelen, divlja svinja i divokoza) koji se mogu koristiti za dopunsku prehranu medvjeda u Sloveniji. Dostupnost lešina procijenit će se za četiri uzroka smrti: odstrel, sudari u prometu, plijen vuka i risa i drugi prirodni uzroci. Na temelju dobivenih rezultata pripremit ćemo općenite preporuke za mogućnosti dopunske prehrane medvjeda strvinama divljih parnoprstaša. Također, odabrat ćemo 20 postojećih hranilišta unutar središta medvjeđih područja (po mogućnosti blizu žarišta sukoba) koja su opskrbljena hranom biljnog podrijetla kako bi se testirala učinkovitost hranjenja lešinama (vidi Akciju C.7). Pripremit će se plan za eksperimentalno dopunsko hranjenje lešinama na odabranim hranilištima i za nadgledanje njegove učinkovitosti.

 

Vijesti akcije A.5