AKCIJA F.4 – Neovisna financijska revizija

Revizija vanjske specijalizirane revizijske tvrtke provest će se na kraju projekta, prema zahtijevima u LIFE+ Zajedničkim odredbama i drugim nacionalnim zakonima.