AKCIJA A.2 – Stavovi ljudi prema medvjedima i upravljanje smeđim medvjedom

S jedne strane, upravljači se sve više trude uzeti u obzir mišljenje javnosti kada donose upravljačke odluke, a s duge strane kampanje za podizanje svijesti javnosti (E akcije projekta) i akcije s ciljem ublažavanja sukoba (C akcije) često se koriste kao sredstvo za poboljšanje stavova ljudi prema biljnom i životinjskom svijetu i odlukama upravljanja biljnim i životinjskim svijetom. Jedan od glavnih očekivanih rezultata projekta je poboljšana percepcija javnosti o medvjedima. Analize stavova javnosti dobivene kroz projekt u sve četiri zemlje sudionice omogućit će osnovu za procjenu ovog očekivanog rezultata koji će se dobiti unutar D akcija, kao i omogućiti bolju pripremu i ciljanje kampanja za podizanje svijesti javnosti. Osim donošenja izvještaja o stavovima javnosti prema medvjedima, organizirat će se radionica o korištenju i širenju rezultata te aktivnostima podizanja svijesti te će se pripremiti izvještaj o smjernicama.

Focus groups technical report

Public attitudes, perceptions, and beliefs about bears and bear management – technical report

Priroda_Medvjedi i ljudi u Hrvatskoj

Vijesti akcije A.2

Fokusne skupine o medvjedima i upravljanju medvjedom

Shvaćanje stavova javnosti prema medvjedima i upravljanju medvjedom jedan je od glavnih zahtjeva uspješnog planiranja mjera upravljanja. Isto vrijedi i [...]

Stavovi ljudi prema medvjedima i upravljanje smeđim medvjedom u Hrvatskoj

U okviru akcije A.2. projekta LIFE DINALP BEAR, nazvane „Stavovi ljudi prema medvjedima i upravljanje smeđim medvjedom“, provedena je kvalitativna [...]

15 siječnja, 2015|A.2 Stavovi javnosti, Stavovi javnosti|