AKCIJA C.9 – Veličina populacije smeđeg medvjeda i sustav modeliranja scenarija upravljanja

Upravljanje divljim vrstama može biti vrlo delikatan i težak zadatak, posebno za karizmatične vrste kao što su medvjedi. Vrlo je važno temeljiti sve odluke na logici i znanstvenim dokazima. Akcija C.9 donijet će alate koji će donosiocima odluka omogućiti bolji uvid u stanje populacije i da svoje odluke temelje na projekcijama stvorenima na modelima.

U akcijama C.5 (praćenje) i C.8 (geo-baza podataka) osigurati ćemo utemeljene alate i znanstvene podatke o veličinama populacija i njihovoj gustoći. Koristeći različite pouzdane metode, informacije o praćenju i geo-bazu podataka, konstruirat ćemo procjene o veličini populacije (gustoći). One će služiti kao početne točke za odluke o upravljanju temeljene na pouzdanim informacijama.

Za predviđanje mogućih scenarija upravljanja i njihovih posljedica, naš alat na webu bit će pomoć upravljačima u donošenju odluka koje se odnose na upravljanje populacijom medvjeda. Oni će moći mijenjati posebne parametre scenarija koji odgovaraju odlukama upravljanja i dobit će uvid u to kako se procjene o populaciji (i njihovoj preciznosti) mogu mijenjati kroz vrijeme. Ovo će im pomoći u predviđanju mogućih ishoda i donošenju informiranih odluka o upravljanju.

 

Vijesti akcije C.9