AKCIJA A.6 – Izrada Zajedničkih smjernica za upravljanje smeđim medvjedom na razini populacije i planovi upravljanja za Hrvatsku i Sloveniju

Ova se akcija odnosi na jednu od glavnih identificiranih prijetnji, „fragmentaciju upravljanja“. To je vrlo važna akcija osmišljena za stvaranje temelja za promjenu paradigme upravljanja s nacionalnog ili regionalnog upravljanja na upravljanje na razini populacije.

U dokumentima o upravljanju svih zemalja nema odgovarajuće međunarodne perspektive, što sprečava poboljšanje operativnog upravljanja medvjedima na razini populacije.

Prvi cilj ove akcije je pripremiti Zajedničke smjernice za upravljanje smeđim medvjedom na razini populacije u dogovoru između svih međunarodnih partnera na ovom projektu iz Slovenije, Hrvatske, Italije i Austrije. Smjernice će osigurati temelje za upravljanje na razini populacije medvjeda u sjevernim Dinaridima, sa znatnom pozornošću usmjerenom na upravljanje alpskom populacijom i njezinu povezanost s medvjedima u Dinaridima.

Drugi važan korak ove akcije bit će izrada i prihvaćanje revidiranih planova upravljanja za smeđeg medvjeda u Hrvatskoj i Sloveniji kao operativnih dokumenata za buduće upravljanje u središnjim dijelovima područja projekta. Glavni je cilj odrediti kao obavezne načela za usku suradnju u upravljanju i zaštiti vrste u oba nacionalna plana upravljanja. To će se učiniti u skladu sa Zajedničkim smjernicama, a omogućit će jedinstveni monitoring, zajedničke postupke interventnih timova, zajedničke mjere o sustavima kompenzacije i na kraju zajedničke dogovore o godišnjim zahvatima u populaciju.

Guidelines for Common Management of Brown Bear in the Alpine and Northern Dinaric Region

Plan gospodarenja smeđ­im medvjedom (Ursus arctos L.) u Republici Hrvatskoj, Zageb 2019

Vijesti akcije A.6

Prva radionica za reviziju Plana upravljanja populacijom smeđeg medvjeda u Republici Hrvatskoj

11. srpnja 2018. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je 1. LIFE DINALP BEAR radionica za reviziju Plana [...]

Objavljene opće smjernice za upravljanje smeđim medvjedom na razini populacije

Opće smjernice za upravljanje smeđim medvjedom na razini populacije konačno su pripremljene. Smatramo ih velikim postignućem jer predstavljaju prvi okvir [...]

Radionica “Upravljanje smeđim medvjedom u Alpama, Dinaridima i šire” održana u Veneciji

Jedan od ciljeva LIFE DINALP BEAR projekta je priprema zajedničkih smjernica za upravljanje smeđim medvjedom na nivou populacije. Početna ideja je [...]

10 veljače, 2017|A.6 Zajedničke smjernice, Planovi upravljanja|

Međunarodna dvodnevna radionica o gospodarenju smeđim medvjedom u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini (BiH)

Dana 18. i 19.02.2016. godine u Banja Luci je održana međunarodna dvodnevna radionica o gospodarenju smeđim medvjedom u Republici Srpskoj [...]

23 veljače, 2016|A.6 Zajedničke smjernice, F.2 Umrežavanje, Vijesti|