AKCIJA F.3 – Plan zaštite poslije LIFE-a

Plan zaštite poslije LIFE-a način je da se osigura korištenje rezultata projekta, koji će se širiti i nakon završetka projekta, i da će aktivnosti započete za vrijeme projekta postati redovita praksa u prekograničnom upravljanju smeđim medvjedom na području projekta.

U plan zaštite poslije LIFE-a uvest će se ciljevi organiziranja započetih aktivnosti unutar projekta, a koji se trebaju nastaviti i nakon završetka projekta:

 • Uključivanje Općih smjernica u nacionalne/regionalne planove upravljanja u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji i Italiji (Autonomna provincija Trento) (Akcija A.6).
 • Redovito korištenje metoda ublažavanja sukoba, koje će se pokazati djelotvornima unutar projekta (Akcije C.1 i C.2).
 • Široko korištenje priručnika „Smjernice procjena utjecaja na okoliš (SPUO)“ za PUO istraživanja na prostorima na kojima obitavaju medvjedi (Akcija C.3).
 • Električne ograde koje su neprestano u funkciji duž odabranih dijelova autocesta u Sloveniji i Hrvatskoj i druge mjere za ublažavanje sudara s vozilima (Akcija C.4).
 • Optimizirano praćenje statusa zaštite smeđeg medvjeda na razini populacije definirat će se u Općim smjernicama kao temelj za aktivnosti integrirane u nacionalne/regionalne planove upravljanja (Akcija C.5).
 • Internetska stranica ekoturizma moći će se koristiti i nakon završetka projekta kao temelj nastavka aktivnosti korištenja medvjeda u ne-konzumacijske svrhe (Akcija C.6).
 • Lešine divljih papkara stradalih na cesti nastavit će se koristiti kao dodatna prehrana medvjeda, ako se to pokaže djelotvornim (Akcija C.7).
 • Operativna geo-baza podataka na internetu o praćenju na razini populacije (Akcija C.8).
 • Operativni sustav modeliranja scenarija veličine populacije i upravljanja smeđim medvjedom (Akcija C.9).
 • Dvije novouspostavljene interventne skupine koje će raditi i nakon projekta, jedna u pokrajini Veneto i jedna u Hrvatskoj (Akcija C.10).
 • Nastavak organiziranja radionica za škole i korištenje informacijskih ploča (Akcija E.1.).
 • Nastavak korištenja infotočaka u žarištima sukoba čovjeka i medvjeda (Akcija E.3).

Operativna projektna internetska stranica i profil na Facebooku (Akcija E.4).