AKCIJA D.3 – Vidljivost projekta i prihvaćanje medvjeda i upravljanja medvjedima u javnosti

Rad s javnosti i pojedinim dionicima pokazuje se stalno kao najizazovniji zadatak u zaštiti velikih mesoždera u kulturnom krajobrazu Europe. Tijekom zadnje godine projekta procijenit ćemo jesu li se i ako jesu, kako su se promijenili stavovi javnosti prema medvjedima i upravljanju medvjedom u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Austriji za vrijeme trajanja projekta. Koristit ćemo dvije glavne metode kako bismo procijenili očekivane promjene u stavovima: (1) U zadnjoj godini projekta ponovit ćemo kvantitativno istraživanje o stavovima koje je provedeno na početku projekta (vidi zadatak A2). (2) Provest ćemo analizu sadržaja novinskih (tiskanih i elektroničkih) članaka o smeđim medvjedima objavljenih u nekoliko važnijih novina. Proanalizirat ćemo period od nekoliko godina prije provedbe projekta i za vrijeme provedbe projekta. Te će analize omogućiti dubinsko razumijevanje onoga što se događalo s mišljenjem javnosti o medvjedima, ali i omogućiti lakšu interpretaciju rezultata jedne od ovih akcija (kvantitativno istraživanje stavova). Prikupljeni će se podaci analizirati i napisati izvještaj s procjenom utjecaja posebnih projektnih zadataka na stavove javnosti, kao i procjena vidljivosti projekta. Rezultati će se iskoristiti i za izvlačenje „najboljih preporuka iz prakse“ za rad s dionicima.

Project visibility and public acceptance of bears and bear management (Majić Skrbinšek et al. 2019; Final report)

Vijesti akcije D.3