AKCIJA A.4 – Utjecaj sudara vozila s medvjedima na populaciju smeđeg medvjeda, određivanje „crnih točaka“ i priprema akcijskog plana mjera ublažavanja

Smrtnost povezana s prometom jedan je od najvažnijih negativnih čimbenika koji utječu na populaciju medvjeda. To je jedan od čimbenika smrtnosti medvjeda i u nekim područjima čak dovodi do pada populacije medvjeda, može smanjiti migracije i protok gena, spriječiti kretanje medvjeda, čime se također ograničava prostorno širenje vrste. Ovo posljednje može u znatnoj mjeri smanjiti šanse za uspostavljanje vitalne, dobro povezane populacije medvjeda na području Alpa – Dinarida – Pinda u južnom i središnjem dijelu Europe. Smrtnost medvjeda na cestama i prugama jedan je od glavnih čimbenika rizika za medvjede i u Hrvatskoj i u Sloveniji. I zaista, u nekim dijelovima Slovenije duž koridora koji koriste medvjedi, koji povezuju Dinaride i Alpe, sudari medvjeda s vozilima očito predstavljaju glavni uzrok smrtnosti i uzrok su pada broja lokalne populacije.

Očekivani rezultati su sljedeći: (I.) Jedan tehnički izvještaj i jedan članak o smrtnosti medvjeda povezanoj s prometom u vezi sa hrvatsko-slovenskom populacijom medvjeda u cjelini i njezinim širenjem prema Alpama, s geografskom kartom koja prikazuje raspodjelu smrtnosti medvjeda povezanih s prometom, važnosti smrtnosti u prometu u usporedbi s drugim uzrocima smrtnosti, utjecajima smrtnosti u prometu na prostorno širenje smeđeg medvjeda. (II.) Jedan tehnički izvještaj o utjecaju neprikladnih kanti za otpatke na autocestama na privlačenje medvjeda na autoceste u Hrvatskoj. (III.) Identifikacija i odabir „crnih točaka“ – točni problematični prostori (mikrolokacije) koji se koriste kao najbolje točke za praktične demonstracije provedbe protumjera za smanjenje broja sudara medvjeda s vozilima. (IV.) Dva akcijska plana za provedbu tehničkih mjera ublažavanja u Hrvatskoj i Sloveniji.

Action plan for the implementation of the mitigation measures in Croatia (Action A.4)

Divlje životinje i promet na autocestama (article, CRO) (Action A.4)

The effect of improper rubbish bins on highways to the attraction of bears on highways

 

Vijesti akcije A.4