AKCIJA A.1 – Analiza slučajeva šteta i djelovanje interventnog tima za medvjede, priprema smjernica za protokole Interventnog tima

Javni stav prema medvjedima uglavnom ovisi o prisutnosti problematičnih medvjeda i broju slučajeva šteta. Smanjenje broja sukoba čovjeka i medvjeda znatno će poboljšati stavove javnosti. Kako bismo unaprijedili rješavanje slučajeva sukoba analizirat ćemo prethodna iskustva (1) djelovanja interventnog tima za medvjede i (2) izraditi prostornu analizu sukoba čovjeka i medvjeda na prostoru projekta i procijeniti utjecaj različitih čimbenika koji mogu utjecati na broj nastalih šteta. Predviđanje potencijalnih žarišta sukoba važno je kako bi se pripremili djelotvorni planovi prevencije. Dodatno, napisat će se nabolje smjernice djelovanja za interventne timove za medvjede, što će rezultirati donošenjem zajedničkog protokola. Zajednički protokol za članove interventnog tima za medvjede poboljšat će usporedbu podataka i praćenje vremenske dinamike sukoba čovjeka i medvjeda, što značajno utječe na odluke o upravljanju medvjedom. Smjernice za djelovanje preporučene za različite situacije omogućit će transparentniji i djelotvorniji rad interventnih timova za medvjede, kao i povećati vjerodostojnost tima u javnosti.

Guidelines for bear intervention groups (Action A.1)

Analysis of occurrence of human-bear conflicts in Slovenia and neighbouring countries (Action A.1)

 

Vijesti akcije A.1

Smjernice za interventne timove za medvjeda

U okviru projektne Akcije A.1 pripremili smo zajedničke Smjernice za interventne timove za medvjeda (IT). One uključuju protokol sa preporukama [...]

Radionice za interventne timove za medvjeda u Hrvatskoj

U razdoblju od od 21. do 24. rujna 2015. godine održane su radionice za interventne timove za medvjeda (IT) u [...]

1 listopada, 2015|A.1 Analiza sukoba, Ublažavanje sukoba|

Analiza sukoba čovjeka i medvjeda

Završili smo analizu zabilježenih slučajeva sukoba čovjeka i medvjeda. Analiza je provedena unutar akcije A.1. Analizirali smo učestalost unutar područja [...]

15 travnja, 2015|A.1 Analiza sukoba, Ublažavanje sukoba|