E.1 SVIJEST JAVNOSTI

E.2 EDUKACIJA SLUŽBENIKA

E.3 INFOTOČKE

E.4 INTERNETSKA STRANICA PROJEKTA

E.5 MEDIJI

E.6 IZVJEŠTAJ ZA NESTRUČNJAKE