A. PRIPREMNE AKCIJE, IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA I/ILI AKCIJSKIH PLANOVA

C. KONKRETNI ZADACI ZAŠTITE

D. PRAĆENJE UTJECAJA PROJEKTNIH AKCIJA

E. SVIJEST JAVNOSTI I ŠIRENJE REZULTATA

F. CJELOKUPNI PROJEKTNI POSTUPAK I PRAĆENJE NAPRETKA PROJEKTA