Prošlog je mjeseca vodeća skupina našeg projekta stigla do prijelomne točke podnoseći „Konačno izvješće“ za Europsku Komisiju i za naše su-financijere.

Također smo napisali i Layman’s Report” (Laičko izvješće) za širu javnost, gdje sumiramo na cjelovit i zanimljiv način ciljeve, pozadinu, izazove i rezultate projekta, postignute tijekom posljednjih pet godina. Pozivamo vas da pročitate (na gornjem liku) za više informacija o postignućima projekta.

Učinivši to – nakon konačnih faza još u lipnju – naš projekt je došao do kraja. Ipak, naša misija se nastavlja, budući da je projekt dosegnuo neke primjerne „dobre prakse“ za smanjivanje sukoba ljudi i medvjeda i za povećanje tolerancije suživota ljudi sa medvjedima. Kao garanciju nastavka našeg doprinosa zaštiti smeđih medvjeda izradili smo i After LIFE Conservation Plan (Plan zaštite nakon LIFE projekta). Time želimo osigurati da će rezultati projekta biti korišteni, rasprostranjeni i priopćavani i nakon njegovog završetka, te da će i aktivnosti započete tijekom projekta postati dio redovne prakse u prekograničnom gospodarenja u projektnom području.

Isto tako očekujemo održati suradnju i povjerenje među projektnim partnerima, a koje se bilo pokazalo ključnim u dosizanju ciljeva naših prekograničnih zaštitarskih napora.