Prejšnji mesec je bil za našo projektno skupino prelomen, saj smo oddali »Končno poročilo« projekta Evropski Komisiji in sofinancerjem.

Izdelali smo tudi poljudno poročilo za splošno javnost – Layman’s Report – kjer smo povzeli namen projekta, njegove cilje in izzive ter rezultate, ki smo jih dosegli z našim petletnim delom. Vabimo vas, da ga preberete za več informacij o dosežkih projekta.

Po svojih zadnjih korakih meseca junija, se je s tem sedaj naš projekt prav zares končal. Kljub temu pa se naša misija nadaljuje, saj smo v tem projektu dosegli nekatere vzorne primere dobrih praks prispevanja k zmanjšanju konfliktov med medvedom in človekom ter zviševanju strpnosti do sobivanja. Da bi zagotovili nadaljevanje našega prispevka k ohranjanju in upravljanju z rjavim medvedom, smo izdelali tudi varstveni načrt po LIFE projektu. S tem želimo zagotoviti, da se bodo rezultati projekta, akcije osveščanja in obveščanja uporabljali tudi po koncu projekta in da bodo aktivnosti, uvedene v okviru projekta, postala redna praksa pri čezmejnem upravljanju z rjavim medvedom v projektnem območju.

Enako pa stremimo tudi k nadaljnjemu dobremu sodelovanju in zaupanju med projektnimi partnerji, kar se je izkazalo ključno za dosego ciljev v naših prizadevanjih za čezmejno ohranjanje na ravni populacije.