Dana 18. i 19.02.2016. godine u Banja Luci je održana međunarodna dvodnevna radionica o gospodarenju smeđim medvjedom u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini (BiH). Radionica je započela predstavljanjem zakonskih okvira europskog prava, a u vezi upravljanja i očuvanja smeđeg medvjeda te usklađenosti i sprovođenja istih u BiH kao i državnih zakonskih propisi te postojećih spoznaja o populaciji smeđeg medvjeda u Republici Srpskoj. Uslijedilo je predavanje o statusu populacije smeđeg medvjeda u Republici Hrvatskoj. Prenesena su iskustva metodologije izrade plana gospodarenja medvjedom te logistika gospodarenja medvjedom, od formiranja povjerenstva za gospodarenje medvjedom, interventnog tima, akcijskih planova i potrebnih protokola, metoda monitoringa i baza podataka. Idućeg dana je napravljen radni plan aktivnosti za izradu Plana gospodarenja sa zadacima i ulogama. Tijekom radionice prezentirani su rezultati LIFE DINALP BEAR projekta iz akcija A.1 (Smjernice za interventne timove) i A.2 (Anketa o stavovima javnosti), koji će zajedno sa planiranim Smjernicama za upravljanje na razini populacije (A.6) biti implementirani tijekom izrade Plana gospodarenja u Republici Srpskoj i kasnije BiH. Iz hrvatskog LIFE DINALP BEAR tima sudjelovali su i prezentirali Đuro Huber, Josip Kusak i Slaven Reljić.