Razumijevanje ponašanja smeđeg medvjeda, posebno u područjima gdje imaju mnogo prilika prouzrokovati probleme ljudima, presudno je za projektiranje odgovarajućih mjera ublažavanja sukoba i poboljšavanja suživota. Radio praćenje medvjeda daje nam vrijedne podatke o tome kako medvjedi koriste dostupne resurse i koje mjere zaštite od šteta daju najbolje rezultate.

Proteklog mjeseca uhvatili smo i ogrlicama opremili tri medvjeda. Medvjedi u uhvaćeni na predjelima gdje češće dolazi do konflikta  (npr. uništavanje pčelinjaka, napadi na stoku, uništavanje kanti za smeće i kompostnih kanti itd.). GPS GSM telemetrijskim ogrlicama opremljen je 175-kilogramski mužjak iz lovišta Velike Lašče, te dvije ženke (120 i 131 kg) iz lovišta s posebnom namjenom Snežnik, čime je omogućeno praćenje njihovog kretanja i aktivnosti. Jedna od ogrlica opremljena je i video kamerom, a prikupljene materijale koristit ćemo kao alata za edukaciju javnosti o načinima izbjegavanja sukoba s medvjedima.

U okviru projekta planira se hvatanje i opremanje osam medvjeda. Većina će biti uhvaćena na središnjem području njihove raširenosti, a dva na sjeverozapadu zemlje čime ćemo dobiti uvid u obrasce širenja medvjeda u alpski prostor.