Razumevanje vedenja medvedov na območjih, kjer obstaja verjetnost, da bodo ti povzročali težave, je ključna za oblikovanje primernih ukrepov za zmanjševanje konfliktov. Spremljanje gibanja medvedov, opremljenih s telemetičnimi ovratnicami, nam omogoča vpogled v njihovo rabo prostora, hkrati pa nam podatki o gibanju medvedov dajejo tudi informacijo o učinkovitosti posameznih ukrepov za zmanjševanje škode.

V preteklem mesecu je v osrednjem območju razširjenosti potekal odlov treh medvedov. Odlovljeni so bili na mestih, kjer pogosto prihaja do konfliktov s človekom (npr. napadi na čebelnjake in drobnico, uničevanje smetnjakov in kompostnikov v naseljih ipd). 175-kilogramski samec iz lovišča LD Velike Lašče ter 120 in 131-kilogramski samici iz Lovišča s posebnim namenom Snežnik so bili opremljeni s telemetričnimi ovratnicami, ki omogočajo spremljanje njihovega gibanja preko GPS-GSM oddajnika. Ena od ovratnic snema tudi video posnetke, ki bodo v prihodnje uporabno orodje v izobraževalnih dejavnostih v zvezi s preprečevanjev konfliktov med človekom in medvedom.

V okviru akcije bo z ovratnicami na območju Slovenije skupno opremljenih 8 medvedov, večina na osrednjem območju njihove razširjenosti, 2 pa na severozahodu države, s čimer bomo dobili vpogled tudi v vzorec gibanja medvedov, ki se širijo v alpski prostor.

Ena od telemetričnih ovratnic omogoča tudi snemanje video posnetkov. Foto: Marko Jonozovič

Ena od telemetričnih ovratnic omogoča tudi snemanje video posnetkov. Foto: Marko Jonozovič