U okviru akcije A.2. projekta LIFE DINALP BEAR, nazvane „Stavovi ljudi prema medvjedima i upravljanje smeđim medvjedom“, provedena je kvalitativna sociološka metoda na ciljanim skupinama ispitanika u Hrvatskoj.

Cilj ove kvalitativne metode bio je utvrditi raspon stavova, mišljenja i opažanja lokalnog stanovništva o medvjedima i upravljanju smeđim medvjedom. Kao ciljano područje odabran je grad Otočac i obližnje selo Kuterevo u planinskoj regiji Lici. Dva su razloga za odabir toga područja. Prvo, Otočac i Kuterevo naselja su unutar staništa medvjeda. Drugo, u Kuterevu je smješteno Utočište za medvjede namijenjeno medvjeđoj siročadi. Utočište je smješteno na rubu sela i uklopljeno je u prirodni okoliš. Lokalno stanovništvo ima priliku sresti i medvjede koji žive na slobodi u prirodnom staništu i one koji su smješteni u utočištu.

Provedeni su intervjui s dvije fokusne skupine, jedna sa ne-lovcima i druga s lovcima. Svaka fokusna skupina sastojala se od šest sudionika. Rezultati analize odgovora koristit će se za pripremu strukturiranog kvantitativnog upitnika za istraživanje stavova javnosti u drugoj fazi akcije A.2.

Više o Utočištu medvjeda Kuterevo