Nakon pet godina projekta, izdali smo zadnji godišnji bilten. U zadnjem broju, predstavili smo aktivnosti koje smo provodili zadnjih mjeseci, ali također i kratki pregled rezultata. Jedva čekamo vidjeti primjere dobre prakse kako se nastavljaju i nakon kraja projekta, pa smo pripremili neke preporuke za budući rad u održavanju i poboljšanju suživota sa medvjedima.

Zahvaljujemo svima, našim čitateljima, što ste pratili naš trud. Pozivamo Vas da pročitate naš bilten, u elektronskoj ili printanoj verziji, koju možete naći na našim štandovima na događajima o velikim zvijerima.