V okviru akcije A.2 v projektu LIFE DINALP BEAR z imenom “Odnos ljudi do medvedov in upravljanje z rjavim medvedom” so kvalitativno sociološko metodo izvedli na ciljnih skupinah na Hrvaškem.

Namen kvalitativne metode je bil ugotoviti razpone stališč, mnenj in dojemanja medvedov ter upravljanja z rjavim medvedom pri lokalnih prebivalcih. Kot ciljno območje sta bili izbrani mesto Otočac in področje v bližini vasi Kuterevo v gorati pokrajini Liki. Odločitev je bila sprejeta iz dveh razlogov. Prvič, Otočac in Kuterevo sta naselji na območju rjavega medveda. Drugič, v Kuterevu deluje zavetišče za osirotele rjave medvede (Kuterevo Bear Sanctuary). Zavetišče stoji na robu vasi in je vključeno v naravno pokrajino. Lokalni prebivalci imajo tako možnost srečati tako prosto živeče medvede v naravnem okolju kot tiste, ki živijo v zavetišču.

Opravljeni so bili intervjuji z dvema ciljnima skupinama, in sicer so eno skupino predstavljali lovci, drugo pa ne-lovci. Vsako skupino je sestavljajo šest udeležencev. Rezultati analize skupin se bodo uporabili za pripravo strukturiranega kvantitativnega vprašalnika za raziskavo odnosa javnosti v drugi fazi akcije A.2.