Projektna je skupina 3. prosinca imala prvi nadzor projekta LIFE DINALP BEAR gdje je predstavila trenutačni napredak i buduće korake projekta.