Dne 3.12.2014 je projektna skupina prejela prvi nadzorni obisk projekta LIFE DINALP BEAR. Projektna skupina je nadzorniku predstavila napredek in prihodnje aktivnosti na projektu.