Po petih letih našega projekta smo izdali še naše zadnje letno glasilo.  V zadnji številki vam predstavljamo aktivnosti iz preteklih mesecev, hkrati pa povzemamo rezultate vsega dela. Naša želja je, da se dobre prakse, vzpostavljene v projektu, nadaljujejo, zato smo pripravili priporočila za nadaljnje delo na ohranjanju in povečevanju strpnosti za sobivanje z rjavim medvedom.

Zahvaljujemo se vam, da ste nas podpirali pri naših prizadevanjih. Vabimo vas, da si preberete peto številko glasila, bodisi v elektronski obliki bodisi v natisnjenem izvodu, ki ga najdete na enem izmed naših dogodkov.