Obrazovanje djece i mladih na lokalnoj razini igra važnu ulogu u uspostavi pozitivnog odnosa prema medvjedima i uspješan suživot s njima. Uskoro krećemo sa radionicama u osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj.

Za škole sa kojima ćemo surađivati pripremili smo nove obrazovne pakete. Sastoje se od publikacija koje su pripremljene u sklopu projekta, odljeva prednjih i stražnjih medvjeđih šapa te posebnih mekanih kalupa pomoći kojih sudionici mogu napraviti vlastite medvjeđe tragove. U edukativnom kompletu će također biti priložen priručnik „Medvjed kao modelni organizam u biologiji“ sa više priloga (radni listovi, tobogan, slikovni materijali i slično) kroz koje nastavnici mogu sami organizirati daljnju nastavu o smeđem medvjedu.

Želimo pomoću edukativnog „medvjeđeg“ kompleta znanje o smeđim medvjedima i uspješnom suživotu s njima u školama proširiti među učenicima i studentima i nakon kraja našeg projekta.

Više informacija može se dobiti putem e-maila mhabazin6@gmail.com.