Pripravili smo tretje letno poročilo o statusu rjavega medveda v severnih Dinaridih ter vzhodnem in osrednjem delu Alp. Poročilo ponuja pregled upravljanja populacij medveda in njegovega varstvenega statusa za celotno projektno območje. S takšnimi poročili poskušamo upravljalcem prostoživečih živalskih vrst nuditi podlago pri načrtovanju varstva in upravljanja na ravni populacij. Razumevanje varstvenega statusa na ravni populacije je namreč ključno, če želimo preseči nacionalne ali regionalne ravni varstva, ki so sicer na tem področju trenutna norma.

V pričujočem poročilu lahko za leto 2016 za vsako od sodelujočih držav najdete informacije o ocenah številčnosti medvedov in njihovem monitoringu, o zaznani smrtnosti, konfliktih s človekom in njihovem reševanju ter grožnjah medvedu.