U Dinaridima, smrtnost u prometu predstavlja jedan od glavnih uzroka stradavanja medvjeda te ograničava širenje medvjeda u Alpe. Sa povećanjem svijesti o opasnostima fragmentacije staništa, mjere ublažavanja se počinju primjenjivati svuda u svijetu, kako bi se povećala propusnost prometnica i osigurali sigurni prijelazi preko prometne infrastrukture (zeleni mostovi, mostovi i vijadukti za veće sisavce i pothodnici za manje).

Objavili smo „Priručnik za uključivanje očuvanja prikladnosti i povezanosti staništa medvjeda u prostornome planiranju“ na slovenskom, engleskom i hrvatskom jeziku. Prvenstveno je namijenjen ljudima koji se bave prostornim planiranjem, ukratko objašnjava problem, izazove i nudi rješenja kao i mjere ublažavanja koje se mogu primijeniti kako bi se smanjio učinak prometne infrastrukture na životinje. Koristeći „karte prikladnosti staništa“ za medvjede i potencijalne „koridore između različitih zakrpa“, prostorni planeri će sada biti u mogućnosti prepoznati i izbjeći ključna područja.