Shvaćanje stavova javnosti prema medvjedima i upravljanju medvjedom jedan je od glavnih zahtjeva uspješnog planiranja mjera upravljanja. Isto vrijedi i za projektne zadatke. Kvalitativni dio istraživanja stavova javnosti za LIFE DINALP BEAR projekt proveden je u Sloveniji i Hrvatskoj. Kratak izvještaj na engleskom jeziku, koji je temelj za pripremu upitnika za kvantitativno istraživanje, može se preuzeti ovdje:

A.2 Fokusne skupine o medvedjima in upravljanju medvjedom (report).