Poznavanje in razumevanje odnosa javnosti do medveda in upravljanja z njim je eden izmed ključnih pogojev za učinkovito načrtovanje upravljalskih ukrepov. Enako velja za projektne aktivnosti. Kvalitativni del raziskave odnosa javnosti smo v okviru projekta LIFE DINALP BEAR izpeljali v Sloveniji in na Hrvaškem. Kratko poročilo v angleščini, ki je osnova za pripravo vprašalnika za kvantitativno študijo, najdete tukaj.