U srijedu, 23. ožujka, više od 30 studenata Međunarodnog udruženja studenata šumarstva (IFSA) u sklopu aktivnosti „IFSA Winter meeting“ posjetilo je slovenski Zavod za šumarstvo i Institut šumarstva.

Saznali su mnogo o dužnostima domaćina i trenutnim LIFE projektima na kojima Zavod i Institut sudjeluju, te sudjelovali u zanimljivim radionicama.

Predstavila su se tri LIFE projekta (LIFE DINALP BEAR, LIFE LIFEGENMON and LIFE MANFOR CB.D), a to je bila jedinstvena prilika i za njihovo umrežavanje.