23. marca 2016 je več kot 30 študentov gozdarstva iz različnih tujih univerz obiskalo Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije. Obisk je bil načrtovan v okviru srečanja Winter Meeting 2016 – Slovenia, ki ga je ob podpori Mednarodne zveze študentov gozdarstva (IFSA) organiziralo Društvo študentov gozdarstva. Študenti so spoznali delovanje javne gozdarske službe v Sloveniji in LIFE projekte, ki jih ZGS in GIS koordinirata. Sledile so zanimive delavnice. Predstavitve sodelujočih LIFE projektov (LIFE DINALP BEAR, LIFE LIFEGENMON in LIFE MANFOR CB.D) so bile tudi odlična priložnost za mreženje med omenjenimi projekti.