Pripremili smo Smjernice za odgovornu nepotrošnu upotrebu medvjeda u turizmu, u kojima predstavljamo taj koncept u području sjevernih Dinarida i s kojim želimo osigurati jedinstveni, ujedno i sigurni doživljaj prirode povezan s medvjedima u njihovom prirodnom okolišu na način koji će imati što je moguće manje utjecaja na njih.

Smjernice obrađuju pravne podloge iz područja zaštite prirode, lovstva i turizma koje su važne za primjenu aktivnosti »medvjeđeg turizma«. Također, predstavljene su opće smjernice za nepotrošnu upotrebu medvjeda te specifične preporuke za tri oblika eko turističke ponude oblikovanih u okviru paketa: I) Promatranje medvjeda, koje je usmjereno na promatranje medvjeda iz skloništa, II) Medvjeđa staza, usmjereno na doživljaju medvjeda u njihovom staništu i III) Suživot, sa ciljem promocije povezanosti između ljudi i prirode i poboljšanjem suživota sa velikim zvijerima.

Dostupno na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku