Pripravili smo smernice za odgovorno nepotrošno rabo medvedov v turizmu, v katerih predstavljamo koncept nepotrošne rabe medvedov v turizmu v severnih Dinaridih in s katerimi želimo zagotoviti edinstveno in varno doživetje narave, povezano z medvedi, v njihovem naravnem okolju, na način, ki ima nanje kar najmanjši vpliv.

Smernice zajemajo pravne podlage pomembne za opravljanje aktivnosti »medvedjega turizma«, z vidika naravovarstva, lovstva in turizma. V dokumentu so predstavljene splošne smernice za nepotrošno rabo medvedov v turizmu, kot tudi specifična priporočila za tri širše sklope produktov, ki smo jih razvili v okviru projekta: i.) opazovanje medvedov, ki se osredotoča na opazovanje medvedov iz opazovalnice ii.) medvedja pot, ki predstavlja doživetje življenjskega prostora medvedov in iii.) sobivanje, ki temelji na spodbujanju povezave med ljudmi in naravo ter izboljšanju sobivanja človeka in velikih zveri.

Dokument je na voljo v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku.