U utorak, 30. svibnja 2017. godine upriličili smo svečano otvorenje informacijskih točki EU projekta: LIFE DINALP BEAR “Upravljanje i zaštita populacije smeđih medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama”, koje su dostupne svim putnicima koji se na svojem putovanju autocestom između Zagreba i Rijeke zaustave na pratećim uslužnim objektima (PUO) Vukova Gorica ili Ravna Gora.

Na autocestama se vozi brzo i promet je gust. Nalet na divlju životinju je zadnje o čemu vozači misle. Zato je Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. kroz EU projekt LIFE DINALP BEAR poduzela posebne mjere da se smanji vjerojatnost ulaska medvjeda ili drugih životinja na autocestu, a i da im se omogući izlaz sa trase autoceste ako se već tu nađu. Ipak želimo da i vozači dok prolaze Gorskim Kotarom budu svjesni da se nalaze u staništu medvjeda i drugih divljih životinja.

Informacijske točke tj. info terminali, postavljeni na pratećim uslužnim objektima INA-e u Vukovoj Gorici i Marché-a u Ravnoj Gori omogućavaju putnicima autocestom da dođu do točnih podataka na moderan, zabavan i jednostavan način, te da dodatno cijene područje i prirodu kroz koju prolaze.