Opće smjernice za upravljanje smeđim medvjedom na razini populacije konačno su pripremljene. Smatramo ih velikim postignućem jer predstavljaju prvi okvir za upravljanje smeđim medvjedom na razini alpske i sjevernodinarske populacije. Već tradicionalno, medvjedom se upravlja na nacionalnoj ili čak lokalnoj razini, što usporava razvoj adekvatnog, dugoročnog očuvanja populacije. Upravo je stoga glavna svrha ovog dokumenta definirati ključne akcije koje će se poduzeti na području sjevernih Dinarida i Alpa.

Ponosni smo što završne Smjernice obuhvaćaju šire područje od onog projektnog: odnose se i na cijelo područje Alpa također. Primjerice, WISO platforma, koja djeluje kao radna skupina Alpske konvencije, također je sudjelovala u pripremi Općih smjernica, kao i stručnjaci iz Bosne i Hercegovine.