Končali smo z izdelavo Skupnih smernic za upravljanje rjavega medveda na ravni populacije na območju Alp in severnih Dinaridov. Predstavljajo pomemben dosežek projekta LIFE DINALP BEAR, saj prvič vsebujejo (mednarodno) osnovo za upravljanje z medvedi v alpskem in severnem dinarskem območju na ravni populacije. Do sedaj smo z medvedi upravljali na nacionalnem ali celo regionalnem nivoju, kar je onemogočalo dolgoročno upravljanje s populacijo. Zato je poglavitni cilj tega dokumenta omogočiti celovito upravljanje s populacijo rjavega medveda na območju Alp in severnih Dinaridov predvsem na podlagi čezmejnega sodelovanja.

Ponosni smo, da končni dokument zaobjema veliko več kot le projektno območje štirih držav (Slovenija, Hrvaška, Italija, Avstrija). Pokriva namreč še celotno alpsko območje, saj je bila WISO platforma (Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba), ki deluje kot delovna skupina v okviru Alpske konvencije, aktivni soudeleženec pri oblikovanju Smernic. Poleg tega so bili k sodelovanju pri razvoju tega dokumenta povabljeni tudi strokovnjaki iz Bosne in Hercegovine.