Povodom provođenja akcije brojanja medvjeda u Hrvatskoj i Sloveniji genetskim uzorkovanjem u sklopu projekta LIFE DINALP BEAR pripremili smo kratku objavu za medije pod nazivom ZAPOČELO BROJANJE MEDVJEDA I SAKUPLJANJE UZORAKA.
Službenim priopćenjem informirali smo predstavnike medija, kao i širu javnost, o najnovijoj akciji genetskog praćenja medvjeda koja prelazi državne granice jer obuhvaća cijeli sjeverni dio Dinarida i Alpa koje su područje prisutnosti medvjeda u Hrvatskoj i Sloveniji.
Korištenjem ovakvih ne-invazivnih metoda (sakupljanja izmeta koji se onda podvrgava laboratorijskoj analizi) moguće je procijeniti broj medvjeda bez njihova uznemiravanja. To je jedna od najvećih takvih akcija u svijetu i prelazi uobičajene nacionalne okvire, te postavlja zaštitu i upravljanje na razinu populacije vrste.
Osim informiranja o napretku projekta i trenutnoj akciji, objava za medije koncipirana je tako da dodatno aktivira zainteresirane osobe kako bi što više ljudi sudjelovalo u akciji prikupljanja uzoraka.
ođenja akcije brojanja medvjeda u Hrvatskoj i Sloveniji genetskim uzorkovanjem u sklopu projekta LIFE DINALP BEAR pripremili smo kratku objavu za medije pod nazivom ZAPOČELO BROJANJE MEDVJEDA I SAKUPLJANJE UZORAKA.

Započelo brojanje medvjeda i sakupljanje uzoraka