Povodom novog natječaja za LIFE program otvorenog 18. travnja 2018., a za period od 2018.-2020., Nacionalna kontakt točka (NKT) za Hrvatsku organizirala je LIFE INFO DAN i sajam trenutno aktivnih LIFE projekata. Predavanja su održali predstavnici NKZ-a i EASME-a, kao i korisnici/partneri LIFE projekata. Tijekom pauza između predavanja, tim za velike zvijeri s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, predstavio je projekte LIFE DINALP BEAR i LIFE Lynx. Cilj LIFE INFO DANA je da osnaži nacionalne kapacitete za podnošenje prijava na novootvoreni natječaj.