11. srpnja 2018. godine na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je 1. LIFE DINALP BEAR radionica za reviziju Plana upravljanja populacijom smeđeg medvjeda na području Republike Hrvatske. Radionica je osmišljena i održana u sklopu A.6 projektnih akcija, a organiziranje iste podržalo je Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju. Cilj radionice bio je raspraviti nove i revidirane dijelove Plana upravljanja populacijom smeđeg medvjeda sa svim interesnim skupinama na transparentan način. Odazvalo se 40 sudionika, uključujući predstavnike državnih institucija, lovačkih organizacija, znanstvenika i članova nevladinih udruga. Nakon predstavljanja trenutnog upravljanja medvjedom, zabilježene smrtnosti, područja rasprostranjenosti, genetičkog prebrojavanja medvjeda te ispitivanja javnog mnijenja i stavova o medvjedima, započela je konstruktivna i plodonosna rasprava. Sljedeća radionica održat će se u listopadu 2018. godine.