U sklopu LIFE DINALP BEAR A.3 akcije analizirali smo prikladnost i povezanost staništa smeđeg medvjeda na području Alpa i Dinarida. Koristili smo iscrpnu bazu podatka s GPS položajima svih medvjeda koje smo, na spomenutom području istraživanja, ikada pratili GPS telemetrijskim metodama. Proveli smo multiskalarno (višeslojno) modeliranje prikladnosti staništa koristeći tri prostorna kriterija (rasprostranjenost populacije, uspostavljenost životnog područja te korištenje staništa u individualnom životnom području). Sa povijesnog stanovišta, smeđi je medvjed u različitim dijelovima Alpa i Dinarida bio podvrgnut različitim upravljačkim scenarijima – od masovnog izlova pa sve do strogo zaštićenog statusa. Nadalje, trenutni prirodni uvjeti u regijama daleko su od ujednačenih. Kombinacija ovih faktora mogla bi rezultirati različitim odgovorima na antropogena ometanja, a slijedom toga i na različite obrasce odabira staništa. Kako bismo proučili ove potencijalne razlike, proveli smo analize triju različitih demografskih skupina.

Medvjedi unutar sve tri grupe primarno su odabirali šumovita područja, no bez obzira na to pronašli smo snažne razlike u kontekstu drugih okolišnih varijabli. Medvjedi u Trentinu preferiraju teško pristupačna područja na strmim i topografski raznolikim terenima, što bi mogla biti posljedica visoke frekvencije ljudske aktivnosti na tom području. Prostorno eksplicitni model pokazao je da na području istraživanja postoji dovoljno adekvatnog područja za medvjede, ali je ono jako fragmentirano. Najveći i najrelevantniji dijelovi staništa podudaraju se s trenutnom distribucijom smeđeg medvjeda i ključne su za povezanost populacije na području Alpa i Dinarida. Najadekvatniji habitat smješten je u predalpskom i dinarskom području. Stoga je za očuvanje adekvatnog staništa, povezanosti populacije, ali i dugoročnog očuvanja populacije smeđeg medvjeda potrebno zajedničko međunarodno donošenje odluka i upravljačkih politika.

Završni izvještaj o adekvatnosti staništa i prostornoj povezanosti možete pronaći ovdje.