U okviru projektne Akcije A.1 pripremili smo zajedničke Smjernice za interventne timove za medvjeda (IT). One uključuju protokol sa preporukama akcija koje treba poduzeti IT u različitim slučajevima konflikta kao i protokol za prikupljanje podataka o aktivnostima IT-a. Smjernice će biti primjenjene u (detaljnije) nacionalne protokole koji će biti korišteni u radu nacionalnih IT-a.

Dobrodošli ste pročitati cijeli dokument:

Smjernice za interventne timove za medvjeda (engleski)

 

Foto: Andrej Sila