V okviru akcije A.1 smo izdelali skupne Smernice za intervencijske skupine. Dokument vsebuje protokol s priporočili o tem, kako naj se intervencijske skupine odzovejo v različnih konfliktnih situacijah. Poleg tega vsebuje tudi protokol za poenoteno zbiranje podatkov o aktivnostih intervencijskih skupin. Na podlagi Smernic bodo kasneje izdelani prilagojeni in podrobnejši nacionalni protokoli, ki bodo podlaga za delovanje intervencijskih skupin v posameznih državah (Slovenija, Hrvaška, Italija, Avstrija).

Celoten dokument najdete tukaj (v angleščini).

Foto: Andrej Sila